Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste tzv. preferovanými kupujícími, tj.

A) spotřebitel

nebo

B) fyzická osoba, pro kterou smlouva, kterou jste s námi uzavřeli, přímo souvisí s vaší podnikatelskou činností, ale není pro vás profesní povahy

- zpravidla máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

Odstoupit od smlouvy můžete podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy, např. e-mailem zaslaným na adresu: shop@aromaflav.com.

Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů.

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná okamžikem, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než přepravce převezmete zboží, a v případě smlouvy, která zahrnuje mnoho zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech, od převzetí posledního zboží, šarže nebo části.

Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

Vrácené zboží nám obratem vraťte na adresu: AROMAFLAV Na Náhonu č.p. 1115/15, Ostrava - Přívoz 702 00, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupili.

Vámi provedené platby Vám budou vráceny neprodleně za podmínek stanovených v Řádu obchodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení Vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Pokud jsme nenabídli, že si od vás zboží vyzvedneme sami – můžeme zadržet vrácení platby, kterou od vás obdrželi, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud neprokážete jeho vrácení – podle toho, která událost nastane dříve.

Pamatujte, že nejste oprávněni odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, např. ve vztahu ke smlouvě:

ve kterém je předmětem služby nepřefabrikované zboží, vyrobené podle vašich specifikací nebo sloužící k uspokojení vašich individuálních potřeb;

ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

ve kterém je předmětem služby zboží dodané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;

ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen.

Podrobné informace o odstoupení od smlouvy naleznete v našem Provozním řádu.

Stížnosti

Následující obsah platí pro tzv. preferovaného kupujícího. Pokud nejste, přečtěte si prosím naše Zásady obchodu, kde najdete podrobné informace o stížnostech.

V případě, že s vámi uzavřenou smlouvu neplníme, máte právo podat reklamaci - nejlépe na e-mailovou adresu: shop@aromaflav.com nebo poštou na adresu Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Obecně odpovídáme za nesoulad zboží se smlouvou, existující v době dodání a odhalený do dvou let od této doby.

Dle ustanovení zákona o právech spotřebitele můžete v takové situaci požadovat:

a) výměna zboží

nebo

b) oprava zboží.

V některých případech můžete také:

a) odstoupit od smlouvy

nebo

b) předložit vyúčtování snížení ceny

- podrobnosti v tomto ohledu naleznete v našem obchodním řádu.