Zásady ochrany osobních údajů obchodu AROMAFLAV

https://aromaflav.com

("Obchod")

Drahý uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili pohodlně. Níže Vám proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů a cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly zpracovány s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AROMAFLAV s.r.o. se sídlem at Na Prádle 3389/8a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO 17902118.

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně zpracování vašich osobních údajů námi, napište nám na následující e-mailovou adresu: shop@aromaflav.com

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat:

- přístup k vašim osobním údajům, včetně pořízení kopie vašich údajů,

- jejich náprava,

- smazání,

- omezení zpracování,

- předání údajů jinému správci.

A také zákon:

vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich údajů;

z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají;

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie (o kterých si můžete přečíst níže) můžete vznést námitku, a to zejména pomocí vhodného nastavení prohlížeče.

Pokud se rozhodnete, že Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na akcích, které podniknete.

1. Zadání objednávky v obchodě

Za jakým účelem?

splnění Vaší objednávky

Na jakém základě?

kupní smlouva zákonná povinnost související s účetnictvím, která nás zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje

Jak dlouho?

po dobu trvání výše uvedené smlouvy do zániku naší zákonné povinnosti související s účetnictvím

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi

(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)

Co se stane, když data neposkytnete?

nebudete moci zadat objednávku

2. Nastavení účtu v obchodě

Za jakým účelem?

plnění smlouvy o poskytování služeb vedení účtu v Obchodě

Na jakém základě?

Smlouva o poskytování služeb

Jak dlouho?

dokud nebude účet smazán vámi nebo námi na vaši žádost

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi

(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)

Co se stane, když data neposkytnete?

nebudete moci vytvořit účet a používat jeho funkce, jako je prohlížení historie objednávek nebo kontrola stavu objednávky

3. Kontaktujte nás (například s dotazem)

Za jakým účelem?

vyřizování vašich dotazů nebo požadavků

Na jakém základě?

smlouva nebo úkony učiněné na vaši žádost směřující k jejímu uzavření - pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být stranou, náš oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi - pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou

Jak dlouho?

po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje nebo - pokud k uzavření smlouvy nedojde - do konce doby vymáhání pohledávek - viz poslední tabulka této části* do konce doby vymáhání pohledávek - viz poslední tabulka této části - nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi

(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)

Co se stane, když data neposkytnete?

nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo žádost

* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

4. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující analytické činnosti

Za jakým účelem?

analýza toho, jak používáte webovou stránku Obchodu a jak se v ní pohybujete, za účelem přizpůsobení webu potřebám a chování uživatelů

(více si o tom můžete přečíst v sekcích „Analytické aktivity“ a „Cookies“ Zásad ochrany osobních údajů)

Na jakém základě?

náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel

Jak dlouho?

dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nevymažete soubory cookie používané pro analytické účely*

Co se stane, když data neposkytnete?

nebudeme při práci na jeho vývoji brát v úvahu vaše preference ohledně používání Obchodu

* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

5. Podnikání nebo opomenutí, které může vést k nárokům souvisejícím s Obchodem nebo našimi službami

Za jakým účelem?

určení, šetření nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami

Na jakém základě?

náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel

Jak dlouho?

do uplynutí promlčecí doby pro nároky nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*

Co se stane, když data neposkytnete?

neschopnost uplatňovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky

* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Obchodu provádíme analytické aktivity zaměřené na zvýšení jeho intuitivnosti a přístupnosti – to se stane ve vztahu k vám, pokud takové aktivity povolíte. V rámci rozboru zohledníme způsob, jakým se po Obchodě pohybujete – např. kolik času na dané podstránce strávíte, případně na která místa v Obchodě klikáte. Díky tomu můžeme přizpůsobit rozložení a vzhled Obchodu a obsahu v něm zveřejňovaného potřebám Uživatelů.

BEZPEČNOST DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnou legislativou, včetně šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.

COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá takzvané cookies. Tyto soubory:

    jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);

    · nemění nastavení vašeho zařízení.

V tomto Obchodě se soubory cookie používají pro následující účely:

    · statistika

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je zakázat ve vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. Informace k tomuto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho na následujících podstránkách najdete vhodné tipy v závislosti na prohlížeči, který používáte:

    · Firefox

    · Chrome

    · Safari

    · Internet Explorer / Microsoft Edge

Cookies nebudeme zpracovávat déle než 60 minut od poslední návštěvy Obchodu.

Pomocí vhodných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

    smazat cookies,

    · zablokovat používání cookies v budoucnu.

V takových případech jej již nebudeme zpracovávat.

Více informací o cookies naleznete na Wikipedii.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb třetích stran, které nás podporují při provozování našeho podnikání. Zpracováním vašich údajů je pověřujeme – tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže naleznete seznam příjemců vašich údajů:

ČINNOST PŘÍJEMCE ÚDAJŮ PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

neprobíhá jakákoli akce v souvislosti s Obchodem, osobami spolupracujícími s námi na základě občanskoprávních smluv, podporující naši aktuální činnost

poskytovatel prodejního softwaru neexistuje

zadání objednávky v Obchodě subjektem, který vám produkt dodává, se neuskuteční

dodavatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek) není k dispozici

navázání kontaktu s námi (např. položení dotazu) dodavatelem standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek) neprobíhá

A navíc:

příslušné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje poskytnout.